Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thông báo lịch tham gia các hoạt động tuần lễ nhập học khóa 10

Phòng Đào tạo thông báo lịch tham gia các hoạt động trong tuần lễ nhập học từ ngày 20/8 đến 31/8/2018, cụ thể như sau:

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tháng 3 năm 2018

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

Tuyển sinh các lớp liên thông tháng 3, 4/2018

Tháng 3, 4 năm 2018, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tiếp tục mở các lớp đào tạo liên thông cấp bằng chính quy, cụ thể như sau:

Tuyển sinh các lớp liên thông tháng 12/2017

Tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tiếp tục mở các lớp đào tạo liên thông cấp bằng chính quy, cụ thể như sau:

Tuyển sinh các lớp liên thông tháng 9/2017

Tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tiếp tục mở các lớp đào tạo liên thông cấp bằng chính quy, cụ thể như sau:

Tuyển sinh các lớp liên thông tháng 6/2017

Tháng 6 năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tiếp tục mở các lớp đào tạo liên thông cấp bằng chính quy, cụ thể như sau:

Tuyển sinh các lớp liên thông tháng 3/2017

Tháng 3 năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tiếp tục mở các lớp đào tạo liên thông cấp bằng chính quy, cụ thể như sau:

Thông báo xét tuyển đại học chính quy nguyện vọng bổ sung

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 Đại học chính quy đối với chương trình chuẩn Nhật Bản - cam kết 100% sinh viên được bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.