Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thông báo lịch tham gia các hoạt động tuần lễ nhập học khóa 10

15-08-2018 09:59:00

Phòng Đào tạo thông báo lịch tham gia các hoạt động trong tuần lễ nhập học từ ngày 20/8 đến 31/8/2018, cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung

20/8 – 22/8/2018

- Nhập học

23/8/2018

- Gặp gỡ Giao lưu với Ban lãnh đạo Nhà trường, Ban cố vấn chương trình đào tạo chuẩn Nhật Bản

24/8/2018

- Học Quy chế đào tạo

27/8 – 28/8/2018

- Hoạt động chương trình 2!F10

29-31/8/2018

- Tham quan các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội

từ 04/9/2018

- Lịch học chính thức

Chi tiết xem tại Link

Đề nghị toàn thể các bạn sinh viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc.