Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thông báo hồ sơ nhập học Chương trình đào tạo đại học chuẩn Nhật năm 2018 - 2019

Thí sinh khi nhập học chương trình đào tạo đại học chuẩn Nhật cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ sau:

Hồ sơ nhập học năm 2017 - 2018

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh đến nhập học tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, Nhà trường gửi tới các thí sinh hướng dẫn hồ sơ nhập học...