Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường
Thông tin đăng ký
  • Môn 1
    Ví dụ: 8.5
  • Môn 2
    Ví dụ: 7.0
  • Môn 3
    Ví dụ: 6.25
  • Tổng điểm
Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc.