Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 12 năm 2018

Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng các vị trí sau...

Thông báo tuyển dụng nhân sự Quý III / năm2018

Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng các vị trí sau...

Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2018

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2018 một số vị trí.

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2018

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng nhân sự một số vị trí sau:

Trường ĐHCN Vạn Xuân thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 01/2018

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng tháng 01/2018. Số lượng cần tuyển: 6 người. Nơi làm việc: thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự tháng 11/2017

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tổ chức tuyển dụng tháng 11/2017. Số lượng cần tuyển: 6 người. Nơi làm việc: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Được hưởng các chế độ theo Luật lao động. Được hưởng quyền lợi tương xứng với tiềm năng và khả năng cống hiến...

Trường ĐHCN Vạn Xuân tuyển dụng CBGV tháng 8/2017.

Số lượng cần tuyển: 25 người. Nơi làm việc: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Được hưởng các chế độ theo Luật lao động. Được hưởng quyền lợi tương xứng với tiềm năng và khả năng cống hiến. Thưởng lễ, tết, theo chế độ của Nhà trường. Môi trường làm việc ổn định, trẻ trung, văn minh...

Tuyển dụng Giảng viên Công nghệ Thông tin tháng 5/2017

Số lượng cần tuyển: 01 người. Nơi làm việc: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Được hưởng các chế độ theo Luật lao động. Được hưởng quyền lợi tương xứng với tiềm năng và khả năng cống hiến. Thưởng lễ, tết, theo chế độ của Nhà trường. Môi trường làm việc ổn định, trẻ trung, văn minh...