Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2020

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2020

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2020

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2020

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng nhân sự năm 2019

Tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên Quản trị du lịch khách sạn; giảng viên Tiếng Nhật. Được làm việc trong môi trường giáo dục Đại học năng động. Đảm bảo mọi quyền lợi, lương thưởng theo quy định,...

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2019

Tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên Quản trị du lịch khách sạn; giảng viên Tiếng Nhật. Được làm việc trong môi trường giáo dục Đại học năng động. Đảm bảo mọi quyền lợi, lương thưởng theo quy định,...

Thông báo tuyển dụng nhân sự Đợt 1 năm 2019

Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng các vị trí sau...

Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 12 năm 2018

Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng các vị trí sau...

Thông báo tuyển dụng nhân sự Quý III / năm2018

Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng các vị trí sau...

Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2018

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2018 một số vị trí.

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2018

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng nhân sự một số vị trí sau: