Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Quyết định thành lập trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, được thành lập ngày 06/08/2008 theo quyết định số: 1068/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là trường Đại học tư thục hướng tới mục tiêu là một trường Đại học đào tạo trong lĩnh vực công nghệ đa ngành. 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa. Đồng thời, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Khoa Công nghệ Sinh học

Công nghệ Sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo ra sản phẩm và sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học phục vụ cho lợi ích của con người...

Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh

Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ của Nhà trường, công tác thông tin tuyên truyền của Nhà trường.

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Ban giám hiệu về công tác đào tạo đại học, sau đại học bao gồm: Tổ chức quản lý đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và xây dựng chương trình mở mã ngành mới; xét, công nhận tốt nghiệp cho người học. - Công tác học sinh – sinh viên: Công tác chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên và học viên trong Trường theo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các bộ, ngành liên quan và các quy định của Nhà trường

Trung tâm Thông tin Thư viện

Tổ chức in ấn, phát hành và cung cấp các loại tài liệu nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu, giải trí cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường...

Trung tâm Tư vấn Du học

Đào tạo ngoại ngữ; Tư vấn các chương trình du học; Tư vấn các chương trình học bổng du học trong và ngoài nước tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân và người dân có nhu cầu tiếp cận với một trong những nền giáo dục phát triển nhất thế giới...

Thông điệp của Hiệu trưởng

Những kết quả có được ngày hôm nay là nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của các thế hệ giảng viên, sinh viên, sự chia sẻ và giúp đỡ của các bậc Phụ huynh đã gửi gắm con em mình, của bạn bè, của các tổ chức, các nhân, doanh nghiệp và các đối tác trong nước và quốc tế đã và đang tích cực hợp tác với Nhà trường. Thành quả đó là nhờ sự khát vọng đổi mới không ngừng và ý chí vươn lên mạnh mẽ của thầy và trò Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.

Tổng quan về Trường

Trường có 9 khoa và đơn vị nghiên cứu, 7 phòng, ban và 4 trung tâm chức năng phục vụ cho công tác quản lý giáo dục đào tạo và giảng dạy. Nhà trường luôn nỗ lực không ngừng trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội.