Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Trường ĐHCN Vạn Xuân tuyển dụng CBGV tháng 8/2017.

19-08-2017 13:38:00

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng Giảng viên tháng 8, cụ thể như sau:

- Giảng viên Công nghệ thông tin: 05 người

- Giảng viên Quản trị khách sạn - Du lịch: 03 người

- Giảng viên Quản trị Kinh doanh: 03 người

- Giảng viên Khoa Cơ bản: 09 người

- Giảng viên tiếng Nhật: 03 người

Chi tiết xem tại đây

Hồ sơ gửi về:  Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Km số 2, Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại liên hệ: 02383.956.561Website: vxut.edu.vn

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến tới địa chỉ sau: p.tchc@vxut.edu.vn