Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự tháng 11/2017

10-11-2017 16:41:00

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tổ chức tuyển dụng tháng 11/2017, cụ thể như sau:

         + Giảng viên Công nghệ thông tin: 02 người

         + Giảng viên tiếng Nhật: 03 người

         + Chuyên viên Công nghệ thông tin: 01 người

 Thông tin chi tiết: tại đây

 Hồ sơ gửi về:  Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

 Km số 2, Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 Điện thoại liên hệ: 02383.956.561 - Website: vxut.edu.vn

 Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến tới địa chỉ sau: p.tchc@vxut.edu.vn