Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Hợp tác đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh với Đại học Công nghệ Matxcova (MTI - Moscow Technological Institute)

Năm 2015, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (VXUT) chính thức hợp tác với trường Đại học Công nghệ Matxcova, Liên Bang Nga (MTI – Moscow Technological Institute) đào tạo Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, hệ chính quy.

Tuyển sinh Đại học chính quy đợt 2 năm học 2014 - 2015

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển sinh Đại học, chính quy Đợt 2 năm 2014 - 2015 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Chương trình hợp tác Đào tạo giữa Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân và Trung tâm Nhật ngữ Minh Việt

Quyết định hỗ trợ học phí cho sinh viên khóa 6

Để kịp thời khen thưởng những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2014 khi đăng ký xét tuyển vào trường, Hội đồng Quản trị đã có Quyết định miễn 100% học phí