Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Chương trình khung liên thông ngành Tài chính ngân hàng

25-04-2014 00:00:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tên chương trình:            Tài chính Ngân hàng

Trình độ đào tạo:             Đại học

Loại hình đào tạo:            Liên thông từ cao đẳng

Hình thức đào tạo:           Chính quy

Ngành đào tạo:                 Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành đào tạo:           340201

(Ban hành kèm theo Quyết định số  33/ĐHCNVX ngày 10 tháng 8  năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân)

  1. Mục tiêu đào tạo:

- Đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng có kiến thức vững vàng về kinh tế - xã hội, về ngành tài chính, ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính; đơn vị sự nghiệp; đơn vị dự toán; ngân hàng thương mại; ngân hàng nhà nước và các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước.

  1. Thời gian đào tạo:     1,5 năm
  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa học:

Tổng số khối lượng kiến thức toàn khóa học: 50 tín chỉ. Trong đó:

-          Kiến thức cơ sở khối ngành: 12 tín chỉ.

-          Kiến thức ngành: 26 tín chỉ.

-          Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: 12 tín chỉ.

4.    Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Tài chính Ngân hàng hoặc tương đương.

5.    Thang điểm: Áp dụng theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo).

6.    Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

- Sinh viên được đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ( ban hành kèm theo quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo).

- Chương trình đào tạo thực hiện trong 1,5 năm gồm 3 kỳ trong đó có 2 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường. Học kỳ 3 chủ yếu là thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận hoặc thi tốt nghiệp. Kết thúc khóa học sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế 43/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và quy định của Nhà trường về đào tạo hệ thống theo tín chỉ.

7.    Nội dung chương trình

Theo File đính kèm: uploads/Khung Lien thong CD-DH TCNH.doc

Ghi chú:

- Chương trình khung này áp dụng cho khóa 4, khóa 5 và các khóa học tiếp theo. Trong quá trình triển khai Nhà trường có thể điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với yêu cầu thực tế đào tạo.

- Tổng 50 tín chỉ.

- Nếu sinh viên nào không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ phải học và thi đạt 2 học phần sau:

  • Quản trị Ngân hàng thương mại: 3TC
  • Chọn 1 trong số các môn sau (mỗi học phần 3TC): Kế toán hành chính sự nghiệp, Quản trị Chiến lược.

 Các môn thi đầu vào

  • Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
  • Tài chính tiền tệ

Các môn học bổ sung kiến thức: (bắt buộc đối với SV khác ngành chuyển sang học ngành TCNH)   

  • Tài chính quốc tế
  • Tài chính tiền tệ
  • Thị trường chứng khoán