Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thông báo lần 2 về việc chậm nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 của SV K7,8,9

04-04-2019 11:24:00

Căn cứ thông báo số 32, 34 và 33/VX - KHTC ngày 18/03/2019 về việc chậm nộp học phí lần 1 đối với sinh viên khóa 7, 8 và 9 phòng KHTC thông báo danh sách các bạn sinh viên chậm học phí lần 2.

Danh sách cụ thể như sau: Khóa 7 ; Khóa 8 ; Khóa 9