Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | vxut.edu.vn
Ngoài các chương trình học chính khóa, sinh viên cũng sẽ được tham gia vào nhiều CLB từ học thuật, rèn luyện kỹ năng đến vui chơi, thư giãn, hoạt động Đoàn – Hội của trường, sinh hoạt văn hóa, thể thao, các cuộc thi giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng nghề nghiệp...