Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Chàng trai VXUT năm ấy - Rạng rỡ dưới tuyết trắng tại Nhật Bản

01-02-2023 10:00:00

Chàng trai VXUT năm ấy - Rạng rỡ dưới tuyết trắng tại Nhật Bản

Lê Minh Giang tại Nhật Bản

Bước chân đến Nhật Bản khi là những cô, cậu sinh viên. Nhưng trong quá trình thực tập và làm việc tại Nhật – Các bạn sinh viên VXUT, trong đó, có Lê Minh Giang đã được xét tốt nghiệp online. Giờ đây, các cử nhân VXUT vẫn đang miệt mài làm việc tại Nhật Bản.

Chương trình vừa học, vừa tốt nghiệp, vừa làm việc có thu nhập  đã và đang giải quyết nhiều khó khăn về tài chính cũng như thời gian cho nhiều bạn trẻ.