Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Công nghệ Sinh học

28-02-2017 00:13:00

 1. Mục tiêu đào tạo

 - Đào tạo cử nhân Công nghệ Sinh học có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: nguyên lý và quá trình sinh học đại cương, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về công nghệ sinh học để ứng dụng vào các vấn đề trong sinh học và công nghệ sinh học.

- Đồng thời còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích các số liệu, sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của Công nghệ sinh học.

- Chương trình cũng cung cấp cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học.

-  Kế thừa và phát huy những sứ mạng trước đây và được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, hoàn thành mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tiễn, phát triển và bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, chủ động đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong hiện tại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới đào tạo trình độ sau đại học trong thời gian tới.

- Tiếp nối sự phát triển của công tác đào tạo,áp dụng triển khai chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học theo hướng chuẩn Nhật Bản cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có tác phong làm việc chuyên nghiệp và am hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản cho các công ty, tập đoàn Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và tại Nhật Bản.

Sinh viên Khoa CNSH tham gia hoạt động ngoại khóa thường niên 2!F8 đầu năm học

2. Thời gian đào tạo

Hệ Đại học chính quy: 4 năm

Hệ Đại học liên thông:

1,5 năm (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

2,5 năm (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

Hệ Cao đẳng chính quy: 3 năm

3. Kết quả đào tạo

     Về kiến thức

Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ sinh học phải nắm rõ các nguyên lý và quy trình cơ bản sinh học; lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào các vấn đề công nghệ sinh học; nội dung cơ bản và các phương pháp mới trong công nghệ sinh học.

Ngoài ra cử nhân công nghệ sinh học có khả năng thực hiện nghiên cứu và trợ giảng tại các các cơ sở nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, có khả năng học tập liên thông ở các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài.

     Về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học có kỹ năng biết cách triển khai và thực hành tốt các nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học; tổng quan các vấn đề nghiên cứu, phân tích và xử lý các kết quả thí nghiệm để ứng dụng trong thực tế sản xuất và chuyển giao công nghệ; có khả năng thực thi ít nhất một kỹ thuật cụ thể trong công nghệ sinh học.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được hoàn thiện những kỹ năng mềm hỗ trợ cho công việc như kỹ năng tự lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp; có khả năng đọc được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và các phần mềm tài chính phục vụ công tác chuyên môn.

    Công việc sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sinh viên khoa Công nghệ Sinh học  của trường ĐH Công Nghệ Vạn Xuân có rất nhiều cơ hội việc làm. Tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận được các công việc như:

1. Giảng dạy sinh học (một số môn sinh học thực nghiệm) và Công nghệ sinh học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các trường Trung học Phổ thông.

2. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về sinh học, sinh học thực nghiệm và công nghệ sinh học ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

3. Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học và Công nghệ sinh học của các ngành hoặc các địa phương (bộ, sở, phòng,...), các trung tâm, tỉnh, thành phố, quận, huyện.

4. Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, nông, lâm, ngư, y dược, khoa học hình sự, công nghiệp nhẹ.

5. Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược.

Sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học tại Phòng Thí nghiệm

4. Chương trình đào tạo

Tổng số khối lượng kiến thức toàn khoá học: 149 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). Trong đó:

- Kiến thức giáo dục đại cương:  60 tín chỉ

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 73 tín chỉ

- Thực tập và khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương: 16 tín chỉ

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm, bao gồm 8 học kỳ, trong đó có 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường, học kỳ 8 là thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận hoặc thi tốt nghiệp. Kết thúc khóa học sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và quy định của Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân về đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Xem thêm tại Chương trình khung CNSH

 5. Thông tin tuyển sinh

Ngành tuyển sinh

Công nghệ Sinh học

Trình độ

Đại học

Mã ngành

52420201

Chỉ tiêu xét tuyển:

Xét kết quả thi THPT Quốc gia

Xét kết quả học tập bậc THPT

110

110

Tổ hợp môn xét tuyển

B00

A00

A02

D90

 

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật Lý, Hoá học

Toán, Vật lý, Sinh học

Toán, KHTN, Tiếng Anh

Sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học trong ngày Lễ Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

LIÊN HỆ:

Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (VXUT)

Website: www.vxut.edu.vn - Email: khoacnsh@vxut.edu.vn