Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thời khóa biểu chính quy HK2 áp dụng từ ngày 03 tháng 04 năm 2017

29-03-2017 10:48:00

Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Áp dụng từ ngày 03 tháng 04 năm 2017. Chi tiết tại: Thời khóa biểu chính quy