Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch thi KTHP Học kỳ 2B Năm học 2019-2020

08-06-2020 13:16:34

Gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần - học kỳ IIB năm học 2019-2020.

Chi tiết các bạn xem tại: Lịch thi kết thúc học phần.

Sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi tại địa chỉ này để tham gia thi đầy đủ, đúng lịch.

                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO