Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch thi KTHP Học kỳ 2A Năm học 2019-2020

29-04-2020 12:57:16

Gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần - học kỳ IIA năm học 2019-2020.

Chi tiết các bạn xem tại: Lịch thi kết thúc học phần.

Sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi tại địa chỉ này để tham gia thi đầy đủ, đúng lịch.

                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO