Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch thi KTHP chính quy (bổ sung), HK2 năm học 2016-2017

24-05-2017 16:04:00

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi bổ sung KTHP chính quy, HK2 năm học 2016-2017 cho các sinh viên thi lại,thi bổ sung: Xem chi tiết tại đây