Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch thi chính quy liên thông ngày 24/09/2016

21-09-2016 09:29:00

Kính gửi các Thầy Cô, Anh Chị và các bạn sinh viên

 

Phòng Đào tạo gửi Thầy Cô và Anh Chị lịch học các lớp chính quy liên thông 24.9.2016

 

Các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại:

lichthi24.9.2016