Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Bộ GD điều chỉnh quy định tính điểm ưu tiên ngành có môn thi chính

Về việc xác định mức điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 và điểm xét tuyển đối với các trường, ngành quy định môn thi chính

Khi nào có giấy báo trúng tuyển, báo điểm thi đại học cao đẳng 2014 các khối A,B,C,D..

Theo lịch công tác tuyển sinh năm 2014 thì lịch gửi giấy bảo trúng tuyển và điểm thi đại học, cao đẳng như sau: