Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

VXUT - THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐI HỌC LẠI

23-04-2020 14:54:00

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An

Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân thông báo tới sinh viên nội dung sau:

- Tiếp tục hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến đến hết ngày 29/04/2020 (Thứ 4)

- Từ ngày 30/04-hết ngày 01/05/2020: Nghỉ lễ

- Từ ngày 04/05/2020 (Thứ 2) : Sinh viên có mặt tại trường để thi KTHP học kỳ 2A và tiếp tục học học kỳ 2B theo thời khóa biểu (lịch thi chi tiết Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau)

Đề nghị sinh viên tiếp tục thực hiện đầy đủ,  nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế sau khi quay trở lại trường

Trân trọng thông báo!

Ban CTSV