Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Tuyển quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2015

09-06-2015 12:59:00

Chủ đề: TUỔI TRẺ - TRẢI NGHIỆM – TRƯỞNG THÀNH

 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Tạo môi trường thực tiễn sinh động để hội viên, sinh viên, thanh niên trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

- Xây dựng và chọn lọc lực lượng chiến sỹ tham gia chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2015.

- Đảm bảo số lượng chiến sỹ, các chiến sỹ tham gia có tâm huyết và khả năng, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao.

 II. THỜI GIAN – LỰC LƯỢNG THAM GIA:

1. Đối tượng tham gia – Số lượng chiến sĩ:

- Tất cả các sinh viên Đại học Công nghệ Vạn Xuân

- Tất cả ĐVTN trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, đã tốt nghiệp THPT năm 2014, 2015

– Số lượng (dự kiến): 200 chiến sĩ.

2. Thời gian thực hiện chiến dịch:

- Ngày 14/07/2015 đến 15/07/2015 (dự kiến).

Thực hiện Tập huấn Kỹ năng Chiến sĩ Tình nguyện

- Ngày 16/07/2015 đến 28,07/2015 (dự kiến).

Tình nguyện tại các xã Tình nguyện

III. THỂ LỆ THAM DỰ

Các bạn học sinh, sinh viên có thể xem TẠI ĐÂY

IV. ĐĂNG KÝ – PHỎNG VẤN

Ứng viên tải Phiếu Đăng ký tham gia TẠI ĐÂY hoặc các ứng viên có thể đăng ký Online theo địa chỉ: Đăng Ký Online

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Phạm Thị Như Hải – P.BTC Chiến dịch – haiptn@vxut.edu.vn

0969 199 776 – 0383 956 573

Facebook: Mùa Hè Xanh