Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thông báo lịch dạy, học bù và nghỉ lễ

21-04-2015 10:36:00

Kính gửi Thầy, Cô và các em sinh viên!

Theo kế hoạch của Nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo lịch dạy, học bù và nghỉ lễ 30/4/2015 và 1/5/2015 như sau:

 

  1. Thời gian nghỉ lễ:

 

  - Nghỉ lễ 6 ngày: Bắt đầu từ ngày 28/04/2015 đến hết ngày 03/5/2015

 

  2. Thời gian học bù: Tất cả các lớp học có thời khóa biểu học ngày thứ 4 (29/4/2015) sẽ học bù vào ngày thứ 7 (25/4/2015).

 

   Yêu cầu giảng viên và các em sinh viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc lịch trên.

 

  P/S: - Trong tuần này, thứ 7 và chủ nhật (25,26/5/2015), lịch học ở các địa điểm: Thái Hòa, Miền Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quỳnh Lưu sẽ nghỉ. Lớp ở Vạn Xuân, VPV, Đô Lương vẫn học bình thường.

 

         - Yêu cầu các cố vấn học tập thông báo đến sinh viên có lịch học bù vào thứ 7 đi học đầy đủ, nghiêm túc.

 

  Trân trọng thông báo!