Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học

06-09-2013 00:00:00

***

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ An đã tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở tỉnh Nghệ An”. Đề tài này do Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân chủ trì, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân làm chủ nhiệm cùng với sự cộng tác của PGS.TS Trần Ngọc Anh, dưới sự quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ An.

Đề tài đã xác định rõ những tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) lên điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An. Từ đó, đưa ra các chính sách ứng phó và giảm thiểu ảnh hưởng của BĐKH nhằm ổn định đời sống kinh tế cho nhân dân và an sinh xã hội.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả mà Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thực hiện. Đề tài này đã đề ra phương pháp nghiên cứu rất sáng tạo và lần đầu tiên được đề xuất. Bên cạnh đó, phạm vi điều tra tương đối toàn diện; hệ thống câu hỏi điều tra phong phú, sáng tạo và làm cơ sở dữ liệu quý báu cho những người nghiên cứu các đề tài sau học hỏi. Ngoài ra, đề tài còn đưa ra những giải pháp, chính sách bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm nhân mạng do thiên tai gây ra dựa vào những tính toán khoa học đáng tin cậy (Kinh tế lượng) – những giải pháp này nếu được đưa vào thực tiễn sẽ giảm bớt khó khăn cho một bộ phận đông đảo dân nghèo đã, đang và sẽ chịu những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu khẳng định: Đây là một đề tài quan trọng, có tính ứng dụng và tính khả thi cao.Đến nay, đề tài đã đạt những thành công rực rỡ, có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí nghiên cứu khoa học nổi tiếng trên thế giới. Với những kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.