Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

LỊCH XUẤT CẢNH THỰC TẬP TẠI NHẬT CỦA SINH VIÊN VXUT

12-10-2022 09:06:00

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo lịch xuất cảnh của đoàn sinh viên sang Nhật Bản thực tập. Theo danh sách, 09 sinh viên xuất cảnh dự kiến ngày 04/03/2023 và 03 sinh viên xuất cảnh ngày 04/05/2023. Cụ thể như sau:

  • Nhóm 1 (Công ty Nippon Express gọi Khóa/Đợt 8):
    • Thành phần: 09 sinh viên 
STT MÃ SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
1 19110003 Lê Hữu Dũng 18/05/2001
2 19110004 Lương Thị Dương 16/11/2001
3 19110007 Nguyễn Thị Hạnh 02/02/2001
4 19110010 Trần Thị Hiệp 05/04/2001
5 19110014 Lường Thị Huyên 26/09/2001
6 19110016 Trương Thảo Liên 01/12/2000
7 19110015 Hoàng Trọng Khuê 02/01/2001
8 19110008 Lê Duy Hào 17/08/2001
9 19110021 Trần Minh Sơn 23/09/2001

 Dự kiến xuất cảnh: 04/3/2023

  • Nhóm 2 (Công ty Nippon Express gọi Khóa/Đợt 9):
    • Thành phần: 3 sinh viên 
STT MÃ SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
1 19110013 Nguyễn Việt Hoàng 23/09/2001
2 19110017 Nguyễn Vũ Phi Long 04/06/2001
3 19110002 Trần Sỹ Chiến 04/09/2001

Dự kiến xuất cảnh: 04/5/2023.

Trước đó, ngày 25/08/2022 các Doanh nghiệp Nhật Bản về tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân để trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng sinh viên. Phía đối tác và doanh nghiệp đánh giá cao khả năng, trình độ tiếng Nhật, tác phong và kiến thức của sinh viên VXUT. Doanh nghiệp đã thông báo kết quả cao ngay sau buổi phỏng vấn. 

Xin chúc mừng sinh viên Vxut sẽ bay sang Nhật Bản khi mới chỉ là cô cậu sinh viên cuối năm thứ 3. Hãy chuẩn bị đầy đủ hành trang để có chuyến bay suôn sẻ và chuyến thực tập ý nghĩa về cả kiến thức lẫn thu nhập.