Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Kế hoạch lao động tổng vệ sinh môi trường

21-04-2014 00:00:00

Kính gửi các thầy, cô cùng các anh chị

Theo yêu cầu của UBND Thị xã Cửa Lò, được sự nhất trí của ban lãnh đạo, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tổ chức buổi lao động tổng vệ sinh môi trường chào đón mùa du lịch 2014 vào ngày 24/4//2014(thứ năm) (Kế hoạch chi tiết có trong file đính kèm)

 

Buổi sáng: bắt đầu từ  8h00

 

Buổi chiều: bắt đầu từ 14h00

 

Chú ý: 

 

- Những CBGV và sinh viên có lịch dạy và học buổi sáng thì tham gia lao động vào buổi chiều, những CBGV và sinh viên có lịch dạy và học buổi chiều thì ham gia lao động vào buổi sáng.


- Đoàn trường thông báo cho toàn thể sinh viên các lớp biết kế hoạch và tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định.

 

- Cố vấn học tập các lớp chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công dụng cụ và triển khai công việc cho các lớp theo kế hoạch.

 

- Toàn thể CB, GV tập trung tại sảnh Hiệu bộ để nhận dụng cụ lao động

 

   Buổi sáng vào lúc 07h40

 

   Buổi sáng vào lúc 13h40 

 

- Các lớp được phân công lao động nếu có nhu cầu bố trí xe đưa đón đề nghị liên hệ Phòng TCHC.

 

- Phòng TCHC và đoàn Trường chịu trách nhiệm điểm danh, nếu CBGV và sinh viên nào vắng mặt sẽ chịu hình thức kỷ luật của Ban lãnh đạo Nhà trường.

Đề nghị toàn thể CB, GV và sinh viên tham gia đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-- 

Trân trọng cảm ơn!
Phòng Tổ chức - Hành chính
Tel:   0383.956.561
Fax:  0383.956.564