Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Hợp tác với Công ty TNHH Michelle – Nhiều cơ hội cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin

28-05-2019 09:36:00

Công ty TNHH Michelle và Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã có buổi làm việc tiếp theo vào ngày 27/05/2019 tại Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, hai bên đã bàn về cách thức hợp tác giữa Công ty TNHH Michelle và Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân. Theo đó, Michelle sẽ triển khai các hoạt động chuyên môn của mình và hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Việc hỗ trợ sinh viên bao gồm công tác đào tạo, thực tập và việc làm sau tốt nghiệp của các công ty trong lĩnh vực CNTT ở Nhật Bản và Việt Nam.

Đoàn Cán bộ Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tham dự cuộc họp tại  Công ty TNHH Michelle Đà Nẵng

Ngay sau khi đi vào hoạt động (dự tính tháng 8/2019) các sinh viên ngành Công nghệ thông tin sẽ được đào tạo, thực tập và làm quen với các công việc thực tế mà các em phải giải quyết khi làm việc tại các công ty của Nhật trong tương lai. Các em sẽ được cấp học bổng khi tham gia vào quá trình thực tập trải nghiệm và mức học bổng sẽ gắn liền với năng lực cũng như tinh thần, thái độ làm việc và học tập của các em.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Michelle Đà Nẵng ( bên trái) và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (Bên phải)

Việc Công ty TNHH Michelle hợp tác đào tạo và cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập cho những em đam mê ngành Công nghệ thông tin mà gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, nó cũng góp phần đưa khoa Công nghệ thông tin trở thành một ngành đào tạo chủ lực của Trường.

Phòng làm việc nhân viên Công nghệ thông tin tại Michelle