Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Chương trình đào tạo chuẩn Nhật Bản có những ngành học gì?

23-06-2017 10:10:00

Năm 2018, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tiếp tục triển khai Chương trình Đào tạo chuẩn Nhật Bản. Xoay quanh mô hình đào tạo mới này, các thí sinh có nhiều câu hỏi thắc mắc gửi về cho Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh. Bài viết này sẽ giúp các thí sinh giải đáp được những thắc mắc. 

Hỏi: Chương trình đào tạo chuẩn Nhật Bản có những ngành học gì?

Trả lời: 

Hiện nay Nhà trường đang đào tạo theo chương trình chuẩn Nhật Bản với 08 ngành học:
1. Kế toán
2. Tài chính - Ngân hàng
3. Quản trị kinh doanh
4. Quản trị Du lịch khách sạn
5. Công nghệ sinh học
6. Công nghệ thông tin
7. Kỹ thuật công trình xây dựng
8. Ngôn ngữ Anh

Hỏi: Chương trình gồm bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Chương trình Đào tạo chuẩn Nhật Bản bao gồm 149 tín chỉ được chia đều cho 8 học kỳ/4 năm học. Trong đó có 30 tín chỉ là Tiếng Nhật.

Hỏi: Ngoài chương trình đào tạo chuẩn Nhật Bản, Nhà trường còn những chương trình đào tạo nào khác không?

Trả lời: Trong thời gian trước mắt, Nhà trường chỉ tập trung Đào tạo và phát triển chương trình Đào tạo chuẩn Nhật Bản, không có chương trình nào khác. Còn về lâu dài thì có thể có.

Hỏi: Mỗi năm học bao nhiêu học kỳ, và em sẽ học mấy năm?

Trả lời: Chương trình đào tạo chuẩn Nhật Bản của Nhà trường đào tạo trong vòng 4 năm cho tất cả các ngành học (nếu em không đi theo chương trình TTS ở năm thứ 3). Mỗi năm học 02 học kỳ chính và 01 kỳ thực tập doanh nghiệp.

Hỏi: Nội dung học tập, làm việc của các kỳ thực tập như thế nào?

Trả lời: Đối với kỳ thực tập đầu tiên: Sinh viên chỉ được tham gia các công việc đơn giản, chưa liên quan đến chuyên ngành để làm quen, học tập môi trường, văn hóa, kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp Nhật Bản. Từ kỳ thực tập thứ 2, sinh viên sẽ được thực tập đúng với ngành đào tạo mà mình đang theo học nếu đủ các điều kiện theo quy định của Nhà trường.

Hỏi: Ngành Ngôn ngữ Anh có đào tạo theo chương trình chuẩn Nhật Bản hay không? Nếu có thì Chương trình Đào tạo đó như thế nào? Sau này ra trường làm việc như thế nào?

Trả lời: Nhà trường có Đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh theo chương trình chuẩn Nhật Bản.
Trong chương trình đào tạo, ngoài việc học tiếng Anh thì bạn phải học ngôn ngữ thứ 2, đó là tiếng Nhật
Về công việc sau khi tốt nghiệp ra trường: Bạn có thể làm trong một doanh nghiệp Nhật Bản mà bạn có thể sử dụng được cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Đó là một lợi thế của bạn

Xem thêm câu hỏi khác