Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Chi bộ Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân kết nạp Đảng viên mới

14-05-2015 12:38:00

Sáng ngày 14/05/2015, Chi bộ Đảng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 4 quần chúng ưu tú:

1. Nguyễn Thị Oánh: Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

2. Nguyễn Thị Thùy Linh: Giảng viên Khoa Kinh tế

3. Luyện Thị Quỳnh Chi: Cán bộ Phòng Tổ chức  Hành chính

4. Vương Thị Kiều Vân: Cán bộ Phòng Đào Tạo

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, 4 quần chúng ưu tú đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Hà - Bí thư Chi bộ  đã trao Quyết định kết nạp và căn dặn Đảng viên mới về những trách nhiệm của bản thân khi đã trở thành một Đảng viên.

4 đồng chí đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Với trách nhiệm của một người đứng trong hàng ngũ của Đảng các đồng chí sẽ phải tích cực phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng Chi bộ Trường Đại học Công nghệ Vạn xuân ngày càng vững mạnh.

                                                                                                        Thu Nga./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: