Thời khóa biểu chính quy HK2 áp dụng từ ngày 03 tháng 04 năm 2017 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 29-03-2017 10:48 1255

Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Áp dụng từ ngày 03 tháng 04 năm 2017. Chi tiết tại: Thời khóa biểu chính quy


Tin gần đây