Thời khóa biểu chính quy HK2 áp dụng từ ngày 13 tháng 02 năm 2017 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 09-02-2017 15:56 1139

Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Áp dụng từ ngày 13 tháng 02 năm 2017. Chi tiết tại: Thời khóa biểu chính quy


Tin gần đây