Khoa Quản trị Kinh doanh và Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức thành công Lễ Bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 14-06-2017 15:04 338

Sáng ngày 14/06/2016, Khoa Quản trị Kinh doanh và Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên nghành Quản trị Kinh doanh và Tài chính Ngân hàng niên khóa 2013-2017.

Trong quá trình bảo vệ khoá luận các sinh viên đã thể hiện sự tự tin, sự hiểu biết khá tốt về nội dung nghiên cứu và trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng. Điều đó thể hiện kiến thức, sự đầu tư nghiêm túc trong việc nghiên cứu khoa học, khả năng làm việc độc lập và khả năng thu thập tổng hợp kiến thức các sinh viên đã được học trong 4 năm học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.

 Một số hình ảnh tại buổi Lễ: 


Tin gần đây