Ngôn ngữ nói tiếng Nhật | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 22-12-2016 16:43 674
1)​ ​NE:​ ​nhỉ,​ ​nhé 
素敵ですね。Suteki​ ​desu​ ​ne. 
Tuyệt​ ​vời​ ​nhỉ. 
さようなら!元気でね!Sayounara!​ ​Genki​ ​de​ ​ne! 
Tạm​ ​biệt!​ ​Mạnh​ ​khỏe​ ​nhé! 
Vậy khi nào thì  “nhỉ”, khi nào thì  “nhé”? Bạn  phân biệt được “nhỉ”  “nhé” trong tiếng Việt 
không? 
Thực ra khá đơn giản: “nhỉ” dùng để tìm sự đồng tình của người nghe với một tính chất nào đó (Ví dụ 
“Phim hay nhỉ”), còn “nhé” dùng để tìm một hành động nào đó từ người nghe trong tương lai (Ví dụ “Cố 
gắng​ ​lên​ ​nhé”​ ​=​ ​Hãy​ ​cố​ ​gắng​ ​lên;​ ​hay​ ​“Khỏe​ ​mạnh​ ​nhé”​ ​=​ ​Hãy​ ​khỏe​ ​mạnh.) 
 
2)​ ​YO:​ ​đây,​ ​đâu,​ ​đấy 
行きますよ。Ikimasu​ ​yo. 
Tôi​ ​đi​ ​đây. 
それはだめだよ。Sore​ ​wa​ ​dame​ ​da​ ​yo. 
Việc​ ​đó​ ​không​ ​được​ ​đâu. 
彼は作家ですよ。Kare​ ​wa​ ​sakka​ ​desu​ ​yo. 
Anh​ ​ấy​ ​là​ ​nhà​ ​văn​ ​đấy. 
YO dùng để thông báo cho người nghe một sự việc  đó (cái  bạn biết  bạn nghĩ  người nghe 
không biết.) Từ tương đương trong tiếng Việt  “đây” (hành động bạn sắp làm), “đâu” (dùng với phủ 
định),​ ​“đấy”​ ​(thông​ ​báo​ ​sự​ ​việc). 
 
3)​ ​WA:​ ​Dùng​ ​ở​ ​cuối​ ​câu,​ ​diễn​ ​tả​ ​sự​ ​suống​ ​sã,​ ​thân​ ​mật 
だめだったわ。Dame​ ​datta​ ​wa. 
Không​ ​được​ ​thiệt. 
暑かったわ。Atsukatta​ ​wa. 
Nóng​ ​thiệt. 
WA dùng trong mối quan hệ hết sức suống sã, thân mật. Bạn nên tránh dùng với người mới quen hoặc 
người​ ​lớn​ ​tuổi. 
 
4) SA: Dùng nối các vế câu khi người nói chưa nghĩ ra được cái phải nói tiếp,  “ý mà”, “ý 
hả”​ ​trong​ ​tiếng​ ​Việt 
俺はさ、その子が好きじゃないよ。Ore​ ​wa​ ​sa,​ ​sono​ ​ko​ ​ga​ ​suki​ ​janai​ ​yo. 
Tôi​ ​ý​ ​mà,​ ​có​ ​thích​ ​con​ ​bé​ ​đó​ ​đâu. 
あいつはさあ、何をやってもだめなんだよ。Aitsu​ ​wa​ ​saa​ ​nani​ ​wo​ ​yatte​ ​mo​ ​dame​ ​nanda​ ​yo. 
 
Thằng​ ​đó​ ​ý​ ​hả,​ ​làm​ ​cái​ ​gì​ ​cũng​ ​hỏng. 
(だめなんだ​ ​=​ ​だめなのだ,​ ​là​ ​nhấn​ ​mạnh​ ​của​ ​だめだ​ ​bằng​ ​cách​ ​sử​ ​dụng​ ​từ​ ​đệm​ ​の​ ​“no”) 
 
5)​ ​ZO:​ ​Dùng​ ​thông​ ​báo​ ​giống​ ​“yo”​ ​nhưng​ ​chỉ​ ​trong​ ​hoàn​ ​cảnh​ ​suống​ ​sã 
警察だ!やばいぞ!Keisatsu​ ​da!​ ​Yabai​ ​zo! 
Cảnh​ ​sát​ ​tới!​ ​Nguy​ ​rồi! 
ZO​ ​chỉ​ ​dùng​ ​khi​ ​nói​ ​với​ ​người​ ​dưới​ ​hoặc​ ​bạn​ ​bè​ ​ngang​ ​hàng. 
 
6)​ ​ZE:​ ​Dùng​ ​trong​ ​mối​ ​quan​ ​hệ​ ​suồng​ ​sã,​ ​thường​ ​để​ ​rủ​ ​rê 
ゲームをやろうぜ。Geemu​ ​wo​ ​yarou​ ​ze. 
Chơi​ ​điện​ ​tử​ ​đi! 
 
7)​ ​I:​ ​“hả”,​ ​dùng​ ​người​ ​trên​ ​nói​ ​với​ ​người​ ​dưới​ ​để​ ​nhấn​ ​mạnh​ ​câu​ ​hỏi 
なんだい?Nan​ ​dai? 
Cái​ ​gì​ ​hả? 
(=​ ​なんだ?Nan​ ​da?) 
ご飯を炊いたかい?Gohan​ ​wo​ ​taita​ ​kai? 
Đã​ ​nấu​ ​cơm​ ​chưa​ ​hả? 
(=ご飯を炊いたか?Gohan​ ​wo​ ​taita​ ​ka?) 
Cách nói này cũng hay dùng khi cảnh sát thẩm vấn phạm nhân,  một cách hỏi  gây áp lực. Hoặc  
dùng​ ​hỏi​ ​kiểu​ ​thân​ ​ái​ ​trong​ ​gia​ ​đình. 
 
8)​ ​KASHIRA:​ ​Thắc​ ​mắc​ ​sự​ ​việc​ ​có​ ​như​ ​vậy​ ​không​ ​nhỉ​ ​(tự​ ​hỏi​ ​bản​ ​thân),​ ​“có​ ​…​ ​không​ ​nhỉ?” 
彼はもう来ないかしら。Kare​ ​wa​ ​mou​ ​konai​ ​kashira. 
Anh​ ​ấy​ ​không​ ​tới​ ​nữa​ ​đâu​ ​nhỉ? 
彼は私が好きかしら?Kare​ ​wa​ ​watashi​ ​ga​ ​suki​ ​kashira? 
Anh​ ​ấy​ ​có​ ​thích​ ​mình​ ​không​ ​nhỉ? 
Chú​ ​ý:​ ​Chỉ​ ​nữ​ ​mới​ ​dùng​ ​“kashira”,​ ​còn​ ​nam​ ​(và​ ​cả​ ​nữ)​ ​sẽ​ ​dùng​ ​“kanaa”. 
 
9) KANAA: “có  không nhỉ?”, cách nói chung cho hai phái, tự hỏi bản thân xem sự việc  đó 
có​ ​xảy​ ​ra​ ​không​ ​nhỉ 
雨が降るかなあ?Ame​ ​ga​ ​furu​ ​kanaa? 
Trời​ ​có​ ​mưa​ ​không​ ​nhỉ? 
Chú​ ​ý​ ​là​ ​“kanaa”​ ​dùng​ ​cho​ ​cả​ ​nam​ ​và​ ​nữ,​ ​còn​ ​“kashira”​ ​thường​ ​nữ​ ​dùng. 
 
10)​ ​NO:​ ​Để​ ​cuối​ ​câu​ ​để​ ​nhấn​ ​mạnh 
どうしたの?Doushita​ ​no? 
Sao​ ​vậy? 
 
私は悪かったの。Watashi​ ​wa​ ​warukatta​ ​no. 
Là​ ​tôi​ ​không​ ​tốt. 
 
11)​ ​YO​ ​dùng​ ​sau​ ​danh​ ​từ​ ​để​ ​diễn​ ​tả​ ​“hỡi”,​ ​“này” 
世間一美人よ、どうして悲しげに?Seken-ichi​ ​bijin​ ​yo,​ ​doushite​ ​kanashige​ ​ni? 
Hỡi​ ​con​ ​người​ ​đẹp​ ​nhất​ ​thế​ ​gian,​ ​có​ ​chuyện​ ​gì​ ​mà​ ​nàng​ ​u​ ​sầu? 
君よ、君の人生は君が決めるんだ。Kimi​ ​yo,​ ​kimi​ ​no​ ​jinsei​ ​wa​ ​kimi​ ​ga​ ​kimerun​ ​da. 
Này​ ​bạn,​ ​cuộc​ ​sống​ ​của​ ​bạn​ ​là​ ​do​ ​bạn​ ​quyết​ ​định. 
Đây​ ​là​ ​cách​ ​nói​ ​văn​ ​chương. 
 
12)​ ​TTE​ ​là​ ​dạng​ ​tắt​ ​của​ ​“tte​ ​itta”,​ ​“tte​ ​iu”​ ​(“đã​ ​nói​ ​là​ ​….​ ​mà”) 
行けないって!Ikenai​ ​tte! 
Đã​ ​bảo​ ​là​ ​mình​ ​không​ ​đi​ ​được​ ​mà! 
(=行けないって言ったよ​ ​Ikenai​ ​tte​ ​itta​ ​yo​ ​=行けないと言ったよ​ ​Ikenai​ ​to​ ​itta​ ​yo) 
 
13)​ ​~DA​ ​KEDO…​ ​=​ ​“Nhưng​ ​~​ ​mà…” 
その古い本ちょうだい!Sono​ ​furui​ ​hon​ ​choudai!​ ​=​ ​Đưa​ ​tôi​ ​quyển​ ​sách​ ​cũ​ ​đó! 
これは新しいんだけど・・・​ ​Kore​ ​wa​ ​atarashii​ ​n​ ​dakedo…​ ​=​ ​Nhưng​ ​đây​ ​là​ ​sách​ ​MỚI​ ​mà​ ​… 
 
14)​ ​~CHOUDAI!​ ​=​ ​“Đưa​ ​cho​ ​tôi​ ​~” 
塩をちょうだい!Shio​ ​wo​ ​choudai!​ ​=​ ​Đưa​ ​tôi​ ​lọ​ ​muối! 
ご飯を炊いてちょうだい!Gohan​ ​wo​ ​taite​ ​choudai!​ ​=​ ​Nấu​ ​cơm​ ​cho​ ​mẹ​ ​nhé! 
(Cách​ ​nói​ ​thân​ ​mật​ ​trong​ ​gia​ ​đình,​ ​bạn​ ​thân) 
 
15)​ ​~OIDE! 
いつでも内に遊びにおいで!Itsudemo uchi ni asobini oide!  いつでも内に遊びに来て!Itsudemo uchi 
ni​ ​asobini​ ​kite! 
Cứ​ ​đến​ ​nhà​ ​tôi​ ​chơi​ ​nhé!​ ​(Nói​ ​thân​ ​mật) 
“oide”​ ​là​ ​cách​ ​nói​ ​thân​ ​thiết​ ​của​ ​“kite”. 

Tin gần đây