Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thời khóa biểu sinh viên chính quy học kì 3 năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu sinh viên chính quy học kỳ 3 năm học 2015 - 2016

Lịch thi Kết thúc học phần cho sinh viên chính quy

lỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM HỌC 2015 - 2016

Lịch học và lịch thi các lớp liên thông tháng 1 - 2016

Lịch học và lịch thi các lớp liên thông tháng 1 - 2016

Thời khóa biểu từ ngày 29.9.2015

Phòng Đào Tạo gửi toàn thể các thầy cô và các em thời khóa biểu học kì 1, năm học 2015-2016 Thời gian áp dụng: Từ ngày 29.9.2015 Yêu cầu các thầy cô và các em sinh viên thực hiện nghiêm túc.