Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Học sinh các trường THPT đến tìm hiểu và tham quan VXUT

Từ đầu tháng 3 này, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã chào đón hơn 1.000 học sinh lớp 12 đến từ các trường THPT của các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An như: THPT Diễn Châu 4, THPT Quang Trung (Diễn Châu), THPT Tân Kỳ 1, TTGDTX Tân Kỳ (Huyện Tân Kỳ), THPT Nam Đàn 1 (Nam Đàn), THPT Đinh Bạt Tụy (Hưng Nguyên), THPT Cù Chính Lan, THPT Quỳnh Lưu 2 (Quỳnh Lưu), THPT Cửa Lò 2, TTGDTX số 2 Tỉnh Nghệ An (TX Cửa Lò), THPT Nghi Lộc 2 (Nghi Lộc).