Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý. Bao gồm việc: Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các bộ phận nhân sự như lễ tân, phục vụ, nhà bếp, kế toán, …;

Lịch thi Kết thúc học phần cho sinh viên chính quy

lỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM HỌC 2015 - 2016

Lịch học và lịch thi các lớp liên thông tháng 1 - 2016

Lịch học và lịch thi các lớp liên thông tháng 1 - 2016

Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016

Trong danh sách có 17 em sinh viên đạt học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016.

Thời khóa biểu từ ngày 29.9.2015

Phòng Đào Tạo gửi toàn thể các thầy cô và các em thời khóa biểu học kì 1, năm học 2015-2016 Thời gian áp dụng: Từ ngày 29.9.2015 Yêu cầu các thầy cô và các em sinh viên thực hiện nghiêm túc.

Quy chế đào tạo

Phòng Đào tạo gửi tới các bạn sinh viên: Quyết định số 21/QĐ - ĐHCNVX ngày 01 tháng 08 năm 2013 về việc ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trường Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.