Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

10-11-2017 14:32:00

 THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

 Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2017 về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1867/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 5 năm 2017 về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

1. Ngành tuyển sinh

Quản trị kinh doanh - Mã số: 60.34.01.02

2. Hình thức, thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo: 2 năm

Hình thức đào tạo: Học tập trung vào những ngày cuối tuần

3. Điều kiện dự thi: 

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành đào tạo (riêng ngành gần và các ngành khác phải học bổ túc một số học phần ở trình độ đại học của ngành đào tạo).

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

5. Thời gian

- Đăng ký học bổ sung kiến thức: từ 06/12/2017

- Học bổ sung kiến thức: từ 23/12/2017

- Đăng ký ôn thi: từ 25/12/2017

- Ôn thi: từ 30/12/2017

- Lịch thi dự kiến: ngày 27 - 28/01/2018.

Thông tin chi tiết xem  tại đây

Liên hệ:

Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238 3956 573 - Hotline: 0978.495.196; 0916.112.445

website: www.vxut.edu.vn; Email: tuyensinh.sdh@vxut.edu.vn