Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

TT Hỗ trợ việc làm Trường Đh Công nghệ Vạn Xuân phối hợp với Khách sạn Việt Anh tổ chức phỏng vấn và tiếp nhận sv thực tập hè 2015

19-04-2015 10:49:00

Chiều ngày 13 tháng 04 năm 2014. Trung tâm Hỗ trợ việc làm Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân phối hợp với Khách sạn Việt Anh – TX Cửa Lò tổ chức phỏng vấn và tiếp nhận sinh viên thực tập hè 2015 tại Khách sạn Việt Anh.

Theo thỏa thuận giữa Trung tâm và Khách sạn Việt Anh, Hè 2015 Khách sạn Việt Anh sẽ tiếp nhận 50 Sinh viên thực tập tại Khách sạn với mức lương từ 3 - 4 triệu đồng / 1 tháng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ sinh viên trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tiếp cận với thực tế nghề nghiệp.

Có hơn 80 sinh viên trường đại học Công nghệ Vạn Xuân tham gia buổi phóng vấn, phía khách sạn Việt Anh đánh giá rất cao năng lực và kỹ năng trả lời phóng vấn của Sinh viên trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Buổi phóng vấn đã thành công tốt đẹp. Theo kế hoạch vào chiều ngày 25 tháng 04 năm 2015 Khách sạn Việt Anh sẽ tổ chức lễ tiếp nhận Sinh viên thực tập. Trong buổi tiếp nhận có sự tham dự của lãnh đạo 2 đơn vị Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân và Khách sạn Việt Anh

Ngoài khách sạn Việt Anh. Có rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đồng ý tiếp nhận sinh viên trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thực tập thực tế tại các doanh nghiệp trong 3 tháng hè với mức lương từ 3 – 4 triệu đồng/1 tháng. Với khẩu hiệu “Sinh viên tiếp cận thực tế sớm là mẫu chốt của sự thành công”, theo hướng thực hành, trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân hỗ trợ tối đa nhất để 100% sinh viên “Được – Phải – muốn” tiếp cận thực tế sớm để làm sao ngay từ năm học thứ nhất sinh viên đã định hướng rõ ràng về ngành học của mình và có thể vừa đi học vừa đi làm để tạo thêm thu nhập.

Với hơn 3 tháng thực tập thực tế tại các doanh nghiệp, ngoài những kiến thức thực tế và kỹ năng mà sinh viên có được thì mức thu nhập sinh viên nhận được đủ nộp học phí cho năm học tiếp theo và có thêm chi phí trong sinh hoạt.

TT Tư vấn và giới thiệu việc làm ./.

Một số hình ảnh của buổi phóng vấn: