Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy 2017

01-08-2017 10:46:00

 

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                  

Nghệ An, ngày 01 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2017 và xác nhận nhập học

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

II. XÁC NHẬN NHẬP HỌC

  • Thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia về Trường muộn nhất ngày 07/08/2017. Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, Km số 2, đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An,
  • Sau khi nhận được giấy báo nhập học, thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học từ ngày 16/8/2017đến ngày 31/8/2017,
  • Hướng dẫn chi tiết Hồ sơ nhập học xem tại đây.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Cơ sở đào tạo 2: Km số 2, đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 3956 573;        Hotline: 0947.08.22.33 – 0969.199.722

Website: vxut.edu.vn  Email: tuyensinh@vxut.edu.vn   Facebook: facebook.com/dhcnvanxuan

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

TS. NGUYỄN LƯU THỤY