Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thời khóa biểu học kỳ II - năm học 2018 - 2019

10-01-2019 05:25:00

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Thời điểm áp dụng: 12/02/2019

Chi tiết các bạn xem tại: Thời khóa biểu chính quy.

                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO