Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thời khóa biểu học kỳ 2A - năm học 2019-2020

14-01-2020 15:55:16

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ IIA năm học 2019 - 2020.

Thời điểm áp dụng: 13/01/2020

Chi tiết các bạn xem tại: Thời khóa biểu chính quy.

                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO