Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018

11-01-2018 14:57:00

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.

Thời điểm áp dụng: 15/01/2018

Chi tiết các bạn xem tại: Thời khóa biểu chính quy.

                                                                                         Phòng Đào tạo