Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thời khóa biểu học kỳ 2 - năm học 2013-2014, áp dụng từ ngày 30/12/2013.

30-12-2013 00:00:00

 

- Các lớp ĐHKT2, CD Kinh tế Khóa 2: thực tập tốt nghiệp.

- Lớp ĐHTCNH2: làm khóa luận tốt nghiệp / học bù khóa luận theo lịch của Khoa, sẽ có thông báo sau.

- Các lớp Khóa 5: Tháng 1: Thi kết thúc học phần học kỳ 1 (Lịch thi kèm theo). Sau khi nghỉ tết âm lịch, các em sẽ bắt đầu học kỳ 2. Nhà trường sẽ thông báo TKB học kỳ 2 trong tháng 1.
- Đối với khóa 3 và 4: Các môn học ngoại khóa, sinh viên không phải đóng học phí nhưng là môn học bắt buộc. Tất cả sinh viên phải tham gia học tập đầy đủ. Môn Ngoại khóa Tin học sẽ bắt đầu từ ngày 06/01/2014

Xem thời khóa biểu tại:uploads/tkb chinh quy hk2.pdf