Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học 2019-2020

23-10-2019 14:59:00

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ I năm học 2019 - 2020.

Thời điểm áp dụng: 28/10/2019

Chi tiết các bạn xem tại: Thời khóa biểu chính quy.

                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO