Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thời khóa biểu các lớp chính quy liên thông tháng 10.2016

21-09-2016 09:28:00

Kính gửi các Thầy Cô

Phòng Đào tạo gửi các thầy cô, anh chị thời khóa biểu chính quy liên thông  tháng 10.2016

 

Các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại:

TKB LT 10.2016