Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Tại sao chọn Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân?

29-01-2018 14:30:00

Đại học Công nghệ Vạn Xuân xin trao đổi với những bạn đang chuẩn bị ghi danh vào giảng đường đại học.

Câu hỏi: Chúng tôi sẽ được cái gì khi học tại Đại học Công nghệ Vạn Xuân?
Trả lời: Các bạn sẽ được bố trí việc làm tại các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam hoặc Nhật Bản sau khi tốt nghiệp với mức lương thấp nhất là 8 triệu đồng. Đây là cam kết được ký giữa trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân với từng sinh viên với sự chứng thực của văn phòng công chứng.

Câu hỏi: Chúng tôi sẽ được học những gì tại Đại học Công nghệ Vạn Xuân?
Trả lời:
- Ngoài kiến thức chuyên môn, các bạn sẽ được đào tạo để có chứng chỉ Nhật ngữ Quốc tế tối thiểu là N3 với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên người Nhật.
- Các bạn sẽ có các kỳ thực tập, trải nghiệm hàng năm (được hưởng lương) vào dịp hè ngay từ năm thứ nhất tại các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Sau năm học thứ 3 tất cả sinh viên tham gia kỳ thực tập ngắn hạn tại Nhật Bản.
- Các bạn sẽ được đào tạo các kỹ năng, văn hoá trong môi trường doanh nghiệp Nhật do các chuyên gia Nhật Bản đảm nhận
- Lớp học tổ chức không quá 20 bạn/lớp để đảm bảo chất lượng đào tạo tốt nhất.
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã chuyển đổi từ học để thi thành thực học, thực hành, thực tiễn để có thực nghề (nghề nghiệp thực sự, ổn định, đảm bảo vững chắc cho tương lai).