Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Quy trình đào tạo theo chuẩn Nhật Bản tại trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

11-01-2017 15:32:00

Để sinh viên ngay sau khi ra trường có thể đảm nhận công việc tại các doanh nghiệp Nhật, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã triển khai chương trình Đào tạo có liên kết với các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam và Nhật Bản - Chương trình Đào tạo chuẩn Nhật Bản - cam kết 100% sinh viên ra trường được bố trí việc làm.

Chương trình đào tạo này đã tạo cơ hội cho các em được tiếp xúc với các doanh nghiệp Nhật và được thực tập tại các doanh nghiệp đó hàng năm cho đến khi tốt nghiệp. Ở năm thứ 3 sinh viên sẽ được đi thực tập tại Nhật Bản trong thời gian khoảng 3 năm trước khi học kết thúc các môn chuyên ngành để làm luận văn tốt nghiệp.

Mục đích của quá trình thực tập này để các em có được kỹ năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp Nhật, có kỉ luật lao động trong doanh nghiệp hiện đại, được học văn hóa Nhật và được nâng cao trình độ Nhật ngữ của mình. Đây là quá trình đào tạo bài bản, khóa học thực tế dưới sự hướng dẫn, tư vấn của các nhà quản trị doanh nghiệp Nhật và được nhiều trường Đại học ở Nhật Bản áp dụng. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng sinh viên sau quá trình đào tạo theo chương trình này tại trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân sẽ có nhiều cơ hội và kĩ năng làm việc tốt tại các doanh nghiệp Nhật cũng như các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khác trên lãnh thổ Việt Nam.

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN