Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Quy chế đào tạo

27-05-2015 09:39:00

Gửi toàn thể các em sinh viên!

Phòng Đào tạo gửi tới các bạn sinh viên: Quyết định số 21/QĐ - ĐHCNVX ngày 01 tháng 08 năm 2013 về việc ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trường Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân. 

 

Quy chế này áp dụng bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 cho sinh viên cao đẳng khóa 4, khóa 5; sinh viên đại học khóa 3, khóa 4, khóa 5, khóa 6 và các khóa học tiếp theo.

 

P/s: Sinh viên chú ý một số điểm quan trọng trong Quy chế:

      - Điều 10: Đăng ký học lại, học cải thiện

      - Điều 20: cách tính điểm học phần

 

Các bạn sinh viên có thể tải tại đây: QUY CHE TIN CHI_VAN XUAN