Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch thi KTHP liên thông tháng 5/2020

19-05-2020 08:41:23

Gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần cho các lớp liên thông tháng 05/2020: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi lịch và tham gia dự thi đầy đủ, đúng giờ.

                                                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO